Spring Framework – Exposing JAX-WS Web Servise

Spring we JAX-WS ile servlet tabanlı webservisler oluşturmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

Spring Contexte bulunan servisimiz;

Expose edilen webservice classı;

web.xml

Browser ile http://xxxx/ws/demows?wsdl adresinden webservisine erişebilirsini.

Bu uygulamada asıl adam olarak springin bize sunduğu JAX-WS servlet endpoint implementasyonuna uygun olan SpringBeanAutowiringSupport üst sınıfıdır.

Primefaces MenuBar Internet Exploere 7 Problem

Primefaces IE7’deki alt alta kayma problemini çözümü olarak aşağıdaki css kullanılabilir.

 

JSF Projesini Parçalamak(JSF2)

Eğer bir JSF projeniz var ve bunu parçalayıp bazı JSF Contextindeki classları ayrı bir projeye taşıyıp o projeden kullanmak istiyorsanız, yeni projedeki Converter,JSF Bean vb. JSF elemanlarının contexte register olabilmesi için projenizin classpathinde META-INF/faces-config.xml dosyasının olması gerekli. Bu sayede ilgili jar içerisindeki JSF elemanları aktif olacaktır.

 

Spring Framework ile Database Stored Procedure Çağrımı

Procedure/Fonksiyon çağrımlarını kolaylaştırabilmek için aşağıdaki gibi bir Util Class oluşturdum.

Örnek Kullanımı;