Software / Yazılım Testi Nedir?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde testin önemi yazılımdaki kalitenin seviyesi ile doğru orantılıdır. Test bir bakış açısı ile yazılımın kalitesini arttırmak için önemli bir konudur. Yazılım geliştirme sürecinde bu konu önemsenmeli ve ciddi politikalar belirlenip benimsenmelidir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde bulunan test konusunun ne ve nasıl olması gerektiğine dair konuları aşağıdaki slaytlarda bulabilirsiniz.

SDLC – Software Development Life Cycle Nedir?

Yazılım geliştirmede, sadece çeşitli teknik ve tenkolojileri bilerek kod geliştirmek yeterli değildir. Başta bunun bir süreç olduğunu bilmek gerekmektedir. Yapılan iş bir problemi çözmeye yönelik çalışmalar yapmayı içeriyor ve bu işin nihayetinde bir hedef vardır. Bu hedefe nasıl gidilebileceğine dair çeşitli yöntemler ve pratikler vardır. Aşağıda bu sürecin nasıl olması gerektiğine dair çeşitli yaklaşımları bulabilirsiniz.