MySQL Table Recovery

MySQL’de sunucuyu bir şekilde ayağa kaldıramıyorsunuz ve hiç bir işlem yapamıyorsunuz. Elinizde sadece .frm ve .ibd dosyaları var. Bu durumda DB’nizi kurtarmak için aşağıdaki yolu deneyebilirsiniz.

 • Bilgisayarınıza MySQL Utilities uygulamasını kurun ve aşağıdaki adımları takip edin.
 • Utilities içerisindeki mysqlfrm komutu ile  tablonun DDL scriptini oluşturun

                 mysqlfrm –diagnostic C:\db\table_name.frm

 • Sonra bu scripti yeni DB’nizde çalıştırın ve tablonuzu create edin.
 • Sonra aşağdaki komut ile default oluşan ibd file silin

                alter table table_name discard tablespace

 • Sonra elinizdeki table_name.ibd dosyasını yeni databasinizin dizinine kopyalayın
 • Sonra aşağıdaki komut ile table_name.ibd dosyasındaki dataları mevcut tablespace’a aktarın

               alter table table_name import tablespace

 • Sonra select * from table_name komutu ile datalarınızı kontrol edin.

 

Spring Framework ile Database Stored Procedure Çağrımı

Procedure/Fonksiyon çağrımlarını kolaylaştırabilmek için aşağıdaki gibi bir Util Class oluşturdum.

import java.sql.Types;

import java.util.Map;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.jdbc.core.SqlOutParameter;
import org.springframework.jdbc.core.SqlParameter;
import org.springframework.jdbc.object.StoredProcedure;

/**
 *
 * @param <T>
 * @author Dilaver Demirel
 */
public class SimpleDbProcedureCall<T> extends StoredProcedure {

  public SimpleDbProcedureCall(DataSource dataSource, String procedureName,boolean isFunction) {
    super(dataSource, procedureName);

    if(isFunction)
      declareParameter(new SqlOutParameter("return",Types.VARCHAR));

    setFunction(isFunction);    
  }

  public void addInParameter(String paramName,Integer type){
    declareParameter(new SqlParameter(paramName,type));
  }

  public void addOutParameter(String paramName,Integer type){
    declareParameter(new SqlOutParameter(paramName,type));
  }

  public T callFunction(Object... inParameters){
    compile();
    Map out = execute(inParameters);
    T returnVal = null;
    if(!out.isEmpty()){
      returnVal = (T)out.get("return");
      return returnVal;
    }else
      return null;
  }

  public Map callFunctionReturnMap(Object... inParameters){
    compile();
    return execute(inParameters);
  }
}

Örnek Kullanımı;

SimpleDbProcedureCall<String> fnc = new SimpleDbProcedureCall<String>(dataSource,"test_function",true);
fnc.addInParameter("id", Types.NUMERIC);

fnc.addOutParameter("o_val", Types.VARCHAR);

Map retVal = fnc.callFunctionReturnMap(id);

Tmp_Class tmpClass = new Tmp_Class();
tmpClass.setOut1((Integer)retVal.get("return"));
tmpClass.setOut2((String)retVal.get("o_val"));