Hash/Encryption/Decryption

Önemli bilgilerimizi saklamak isteriz. Birileri bu bilgilere kolayca erişemesin, erişse bile kolayca anlaymasın isteriz. Ya da birisine bir bilgi gönderirken gönderdiğim bilginin gizli ve doğru bir şekilde karşı tarafa ulaşmasını isteriz.

Bunu yapmak için sistemler bizlere çeşitli önlemler sağlar; örneğin bir e-posta servisini kullanıyor olun, bu servis size bir kullanıcı kodu ve parola sağlayacaktır. Servisin sizi tanıyabilmesi için tabiki belirlediğiniz parolayı bir veritabanında saklaması gerekmekte. Bu e-posta servisinin size özel olan parolayı kimsenin anlayamayacağı şekilde saklaması gerekmekte. İşte bu noktada da şifreleme karşımıza çıkıyor. Parolanızın veritabanında şifreli olması gerekli ki bir şekilde e-posta servisinin veritabanı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilse bile parolanız kolaylıkla anlaşılıp ele geçirilemesin.

Farkında olmasak bile internette sörf yaparken bazı siteler bizlere kendilerine erişimde güvenliği sağlıyorlar. Bunu browserların adres çubuğundaki yeşil ikonlar ile anyabiliyoruz. Bu demek oluyor ki o siteye girdiğinizde yaptığınız her işlem sadece sizin ve o sitenin anlayabileceği şekilde gerçekleşiyor. Networkünüzü gizlice dinleyen kötü niyetli yazılımlar/kişiler sizin o site ile aranızdaki bilgileri ele geçirse bile anlayamıyor çünkü bilgiler şifreli şekilde transfer ediliyor.

Cep telefonlarımızda bile “cihazı şifrele”, “SD kartı şifrele” gibi özellikler mevcut. Bu işlem de telefonunuzu kaybetseniz bile içerisindeki verileri kimsenin anlayamamasını sağlıyor.

Hayatımızda birçok yerde biz farkında olmasak bile sistemler hem kendilerini hemde kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için şifrelemeyi kullanıyorlar.

Öncelikle şifreleme algoritmalarının kullanıldığı bir alan olan, yukarıda da değindiğim hashing konusundan bahsetmek istiyorum.

Hashing

Hash; bir metinden üretilen başka bir metin veya sayıdır. Ortaya çıkan metin veya sayı sabit uzunlukta ve girdideki içeriğe göre çok geniş çapta değişen yapıdadır. En iyi hash algoritmaları hash kodunu orjinal haline geri dönüştürülemeyecek şekilde üretmek için tasarlanmışlardır.

En popüler hashing algoritmaları; MD5, SHA, SHA-2’dir.

Bir web sitesinden bir program indirirken indirme linklerinin yanında birde “download check sum” linkleri görürsünüz; bu link ile karmaşık bir kod indirirsiniz ve bu kod ile indirdiğiniz dosyayı doğrularsınız. İndirdiğiniz bu kod dosyanızın tamamından bir şifreleme algoritması ile elde edilmiştir. Dosyayı indirdikten sonra sizde çeşitli programlar kullanarak indirdiğiniz, bilgisayarınızda olan dosyanın kodunu üretebilirsiniz. Ürettiğiniz bu kod ile sağlayıcının size verdiği kodu karşılaştırarak dosyanın değişmemiş olduğunu anlarsınız. Dosya bir şekilde değişmiş olabilir, bunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu işleme hashing denilmektedir.

Bunun yanında yukarıda bahsettiğim gibi sistemler parolaları veritabanlarında saklarlar ve bunları şifreli olarak saklarlar. Hashing işlemi parola saklama sürecine çok uygun bir yapıdadır. Çünkü saklanan hash verisinin geri dönüştürülmesi imkansızdır.

Bu tarz verileri saklarken oluşan hashi tahmin etmesi zor hale de getirmek gerekebilir. Yani brute force yönemler ile saklanan hash verisini tahmin edebilirler. Bunu önlemek için hash işlemi yapmadan önce veriye salt(tuz) diye adlandırılan farklı bir veri daha eklenir. Bu sayede brute force yöntemi ile tahmin etmeyi daha da zorlaştırmış oluruz.

Algoritma(Şifrelenecek metin + salt) = hash kodu

String password = "MyPassword";
     
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
md.update(password.getBytes());
byte[] digest = md.digest();
String myHash = DatatypeConverter
   .printHexBinary(digest).toUpperCase();

Yukarıda hashing işlemi ile bir veriyi geri dönüştürülemeyecek şekilde saklamadan bahsettim. Peki şifrelenmiş olarak saklanan ve geri dönüştürülmesi gereken durumları nasıl yönetebileceğimizden bahsedelim.

Encryption / Decryption

Bir uygulamada kullanıcıya gönderdiğimiz parola e-postasını saklamak istiyoruz, çünkü ne zaman kaç adet parola e-postasının gönderildiğini raporlamak istiyorum ya da e-postanın gönderilme esnasında bir hatadan dolayı gönderilememesi durumunda tekrar gönderecek bir yapı oluşturacağım. Fakat parola e-postası içerisinde sadece kullanıcının bilmesi gereken parola bilgisi var. E-postanın gönderim esnasında hataya düştüğünü varsayıyorum ve tekrar göndereceğim, bu durumda veritabanına şifreli kaydettiğim e-posta içeriğini çözümleyip tekrar e-posta sunucusuna göndermeliyim.

Ya da iki sistem arasında veri haberleşmesi yapmak istiyoruz fakat veriler güvenli bir şekilde transfer edilmeli. Yani elimde bir metin var bunu şifreleyeceğim, herhangi bir yöntemle(tcp, http…) karşı sisteme transfer edeceğim ve sonrasında karşı sistem bu şifrelenmiş veriyi çözüp anlaşılır hale getirecek ve kullanacak.

Bu tarz durumlarda kullanılmak üzere iki çeşit yöntem vardır;

Simetrik Anahtarlı Şifreleme / Asimetrik Anahtarlı Şifreleme

Simetrik Anahtarlı Şifreleme; Bir arabanız olduğunu düşünün arabayı açıp kapatırken anahtar kullanırsınız. Şifrelemede de durum aynıdır. Veriyi şifrelerken ve çözerken elinizde aynı anahtar olmalıdır.

Simetrik anahtarlı şifrelemede elinizde tek çeşit key (anahtar) bulunur ve bunu sadece belirlenen taraflar bilir. Yukarda bahsettiğim parola e-postası şifreleme işlemi için simetrik anahtarlı şifreleme uygundur.

Asimetrik Anahtarlı Şifreleme; Bu yöntemde iki adet key(anahtar) olması gerekir. Bunlara public key ve private key adı verilir. Bu anahtarların çalışma şekli şöyledir; Private key ile şifrelenmiş veri sadece public key ile çözülebilir ya da public key ile şifrelenmiş veri sadece private key ile çözülebilir.

Bu yöntem yukarıda da bahsettiğim HTTPS (SSL/TLS) ile web sitelerinin güvenli veri transferi yapmalarında kullanılır. HTTPS protokolünde private key web sitesi serverinde bulunur, public key ise herkesin erişebileceği şekildedir. Browserler HTTPS ile erişim yapılmaya başlandığında öncelikle public key’i indirir ve sucuya verileri transfer ederken public key ile verileri servere şifreleyerek transfer eder. Gelen verileri sunucu private key ile çözümleyip kullanır.

Asimetrik anahtarlı şifreleme için kullanılan popüler algoritma RSA tercih edilebilir.

Evet hayatımızın birçok yerinde şifreleme var fakat yaptığımız şifreleme işlemi ne kadar güvenli ne kadar güçlü? Yaptığımız şifreleme işleminin güçlü olması önemlidir. Bir şekilde verilerimiz şifrelenmiş olarak dahi birilerinin eline geçse çeşitli yöntemler ile şifrelenmiş veri çözülebilir.

Temel amaç bir bilginin güvenli bir şekilde başka bir tarafa gönderilmesi ya da saklanıp tekrar geri alınmasıdır. Burada şifrelemenin iki önemli özelliği ortaya çıkmaktadır gizlilik ve doğruluk/güvenilirlik.

Herhangi bir şifreleme işlemini güçlü hale getirmek için aşağıdaki parametrelerin doğru şekilde yapılandırılması gerekmektedir;

 • Algoritma(Algorithm) 

İki tür şifreleme yönteminden bahsetmiştik, her şifreleme türünde farklı algoritmalar kullanılmaktadır. Son dönemde türlere göre önerilen algoritmalar; simetrik şifreleme için AES, asimetrik şifreleme için RSA’dır. Bu türlere göre şifreleme işlemi yapılırken farklı operasyon modları kullanılır. Bu operasyon tipleri şifreleme algoritmalarının nasıl uygulanacağını belirler. Bu konuyu biraz daha detaylı olarak operasyon modları bölümünde inceleyeceğiz.

 • Başlangıç Vektörü(Initialization Vector – IV)

Bir metni sabit bir key ile şifrelediğinizde sonuç olarak oluşan şifrelenmiş metin her zaman aynı olacaktır. Bu durum şifrelenmiş metnin üzerinden çeşitli paternler çıkartarak açık metni tahmin etmeyi kolaylaştırır. Bu sebepten GCM gibi operasyon modları ile şifreleme işlemi esnasında açık metnin başına random IV ekleyerek her seferinde şifrelenmiş metnin farklılaşmasını sağlar ve tahmine bağlı çözümleme saldırılarını engellemiş oluruz.

 • Doğrulama Etiketi (Authentication Tag)

Yukarıda bahsettiğim şifrelemenin iki önemli özelliği olan gizliliği ve doğruluk/güvenilirliği sağlamak için diğer bir yöntem bulunmaktadır. IV ile verinin gizliliğini arttırabiliyoruz. Verinin doğruluğunu/güvenilirliğini arttırmak için ise Authenticated Encryption(AE) yöntemleri kullanılabiliyor. Bu yöntemlerin çalışma şekli kısaca şöyledir;

Blok şifreleme işleminde algoritmanın özelliklerine göre metin bloklara ayrılır. Yukarıda görüldüğü gibi açık metin bloklara ayrılarak şifreleme anahtarı ile şifreleniyor. Sonrasında bu metinlerden MAC(Message Authentication Code) üretmek için hash işlemi gerçekleştiriliyor. Oluşan bu MAC’lerden sonuç olarak bir TAG oluşturuluyor. Tag bilgisi şifrelenmiş metin ile birleştirilerek karşı sisteme gönderiliyor. Karşı sistem şifrelenmiş metni elindeki key ile çözümlüyor. Gönderilen mesajın güvenilir olduğunu anlamak için ise tag bilgisini kullanıyor. Şifreleme işlemi sonrası oluşan şifrelenmiş data şöyle olur; (şifrelenmiş data + tag).  Karşı sistem elindeki key ile metni çözümler, tag bilgisini tekrar oluşturur ve kendi oluşturduğu tag ile karşı sistemden gelen tag bilgisini karşılaştırır. Bu şekilde gelen veririn doğrulamasını yapmış olur.

 • Ek Veri (Additional Data – AD)

Doğruluğu arttırmak için kullanılan diğer bir parametre olan ek veri kullanılır. AD bir header bilgisi gibi düşünülebilir. Verinin kaynağına dair(IP, Domain name vb.) bilgiler içerir. Karşı sistem AD ile verinin kaynağını doğrulayabilir.

 • İşlem Modu (Mode Of Operation)

Belirlenen algoritmanın veri bloklarını nasıl şifreleyeceğini belirleyen parametredir.

ECB – Elektronik Kod Defteri( Electronik Code Book) : Bu yöntem mesajı bloklara ayırır ve her birini ayrı ayrı şifreler. Bu yöntem kullanılarak uygulanan algoritmaların sonucunda oluşan şifrelenmiş metin hep aynı olur.

CBC – Şifre Bloğu Zincirleme (Cipher Block Chain) : Bu yöntemde her blok şifrelenmeden önce kendinden önce şifrelenen blok ile XOR işlemine tabii tutulur. Bu sayede her şifreli metin bloğu kendisinden önce gelen tüm açık metinlere bağımlı olmuş olur. Ayrıca bu yöntem IV’yi deteklemektedir. IV kullanarak aynı key ile her seferinde farklı şifrelenmiş metinler oluşturulur.

GCM – Galois/Sayaç Modu(Galois/Counter Mode) : Bu yöntemde her blok numaralandırılır sonra her bir blok belirlenen algoritma ile şifrelenir. Şifreleme sonrası oluşan metin açık metin ile XOR işlemine tabii tutulur. Paralel olarak işlenebilir, bu sebepten çok hızlıdır.

Bunlar gibi farklı operasyon modları bulunmaktadır. Yapacağınız işin detayına göre farklı modlar tercih edilebilir.

 • Dolgulama (Padding)

Blok şifrelemede metinler şifrelenirken belirli bloklara ayrılırlar. Bu bloklar algoritmaya göre değişebilir. Örneğin AES algoritması 128 bitlik bloklar kullanır. 364 bitlik bir metni AES ile şifrelemeye çalışırken metin 3 bloğa ayrılır. Fakat son blokta 20 bitlik bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için padding yöntemleri kullanılır.

 

Özetleyecek olursak; bilgilerimizin güvenliğini sağlamak için sadece şifrelemek yetmiyor. Doğru şekilde doğru parametreler ile şifrelemek gerekiyor. Olabildiğince şifreleme işleminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşmaya çalıştım.

Bu blog girdisine dair şuradaki linkten kodlara erişebilirsiniz.

Kaynak;

https://www.veracode.com/blog/research/encryption-and-decryption-java-cryptography

http://searchsecurity.techtarget.com/Understanding-encryption-and-cryptography-basics

https://en.wikipedia.org/wiki/Authenticated_encryption

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/crypto/CryptoSpec.html#Cipher

https://www.securityinnovationeurope.com/blog/page/whats-the-difference-between-hashing-and-encrypting