Spring Framework – Exposing JAX-WS Web Servise

Spring we JAX-WS ile servlet tabanlı webservisler oluşturmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

Spring Contexte bulunan servisimiz;

Expose edilen webservice classı;

web.xml

Browser ile http://xxxx/ws/demows?wsdl adresinden webservisine erişebilirsini.

Bu uygulamada asıl adam olarak springin bize sunduğu JAX-WS servlet endpoint implementasyonuna uygun olan SpringBeanAutowiringSupport üst sınıfıdır.